METODOLOGIA

Com a estratègia d’ensenyament en After School English fixem la nostra mirada en com s’adquireix la llengua materna. Adquirim la nostra primera llengua de manera natural escoltant, aprenent i posant en pràctica les nostres primeres paraules i després frases.

Posem el nostre èmfasi en la llengua oral per a l’ensenyament de l’anglès. Posem la nostra atenció en la fonètica per obtenir una correcta pronunciació. Utilitzem textos, dibuixos i diàlegs per associar l’après amb objectes i idees. S’aprèn una llengua parlant-la; és per això que les nostres classes són 100% en anglès recolzant-nos en l’ús del català o castellà quan una situació puntual així ho requereixi. El nostre objectiu és l’eficiència comunicativa. Més tard arribarà l’escriptura i la gramàtica.

Organitzem grups reduïts perquè el professor pugui dedicar més temps a cada alumne. Seleccionem els nostres professors per les seves qualitats, la seva experiència i els seus mèrits, siguin natius o no.

Per aconseguir una màxima immersió lingüística fomentem un ambient interactiu a les classes.

No ens oblidem que són classes extraescolars i una manera d’aconseguir l’èxit entre els alumnes i que aprenguin l’idioma és que les classes siguin divertides.