EDUCACIÓ EN VALORS

Tan important com transmetre coneixements als nostres fills és educar-los en uns valors que els faran millors persones, millor preparats i més lliures. Tenim l’oportunitat d’ajudar-los a desenvolupar la seva personalitat, tant amb l’exemple com en ensenyar-los els coneixements que necessiten. Han de saber el que està ben i el que està malament per interioritzar-ho i poder actuar en conseqüència. També els serviran per afermar la seva seguretat emocional, la seva autonomia personal,  tenir capacitat  autocrítica, en els seus sentiments i en el comportament.

El descobriment i la incorporació de valors positius en els nostres alumnes constitueixen els pilars bàsics de la tasca educativa.

En ensenyar-los un nou idioma -l’anglès- els educarem també perquè aprenguin la importància de comunicar-se en altres llengües que no són les pròpies, al fet que siguin receptius i respectuosos amb els quals parlen diferent a nosaltres, al fet que s’interessin i tinguin una actitud positiva en estudiar un idioma que els farà conèixer altres gents i altres cultures.