EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

El sistema actual d’educació se centra massa en la cultura de l’examen. Els alumnes aprenen a aprovar els exàmens, però la realitat és que acaben els seus estudis i els costa parlar anglès. És per això que les classes extraescolars d’anglès que els proporcionem els beneficien enormement perquè els nostres professors els motiven i estimulen posant una èmfasi especial en les destreses orals. La pràctica de l’idioma amb el professor i els seus companys de manera continuada els facilita que en poc temps puguin parlar amb una quantitat considerable de paraules i expressions pròpies de l’anglès.

Seguirem motivant-los, aprofitant les noves tecnologies, amb cançons, videos, pel·lícules amb subtítols en anglès, jocs, debats estimulants, històries divertides i teatre.

Ens centrem en la parla, però sense oblidar-nos de l’expressió escrita, lectora i auditiva.

Els nostres joves alumnes han crescut, han après competències i destreses. Han desenvolupat major habilitat en el pensament abstracte i és el moment d’incidir en la gramàtica, en la construcció del llenguatge. Per a això, ens servirem d’activitats i exercicis especialment dissenyats per a aquesta fi. L’objectiu principal és practicar amb les noves estructures apreses. Escoltar l’idioma amb més concentració, llegir de manera més extensa i intensa, millorar en l’escriptura. L’augment de la complexitat ens situarà en el camí per a dominar la llengua i per a poder comunicar-nos de manera eficaç i accedir a tot tipus de coneixements futurs.