Degut a la nova situació sanitària actual, l´educació a les aules haurà de canviar una mica la dinámica per aturar l´expansió del virus i protegir els nostres alumnes de la pandèmia. 

Per adaptar-nos a les mesures sanitàries necessàries els alumnes hauràn de restar separats dels seus companys tenint en compte les distàncies recomanades per les instàncies directives del nostre país (un mínim d´1,5 metres). També hauràn de portar mascaretes protectores obligatoriament els nens a partir dels 6 anys. A l’etapa d’infantil, és a dir entre els 3 i els 6 anys, dependrà del que l’escola cregui més adhient. Els mestres dedicaràn un temps a organitzar les taules i a netejar l´entorn per aconseguir la màxima seguretat possible.

D´altra banda, els pares dels alumnes (o els tutors legals) hauràn de presentar una declaració signada on han de declarar que els seus fills no presenten símptomes de la Covid-19 ni estar esperant el resultat d´una prova de diagnòstic que posi en dubte la salut epidemiològica dels mateixos. No podrán asistir tampoc a les classes extraescolars si a l´escola els han exclós d´asistència per qualsevol incidencia referida al virus.

Les mesures més importants que seguirem seran les següents:

  1. S´haurà de ventilar les aules i les finestres es deixaràn obertes si es possible.
  2. Tindrem molta cura de fer servir l’hidrogel per rentar les mans a l’entrada, durant i a la sortida de les classes com a mesura preventiva.
  3. Es demana també als pares que només un d´ells reculli els seus fills per evitar la possible acumulació de persones a la sortida.

És important continuar amb una tasca pedagògica de qualitat i donar solucions als possibles problemes emotius dels alumnes aprofundint, tot i les distàncies recomanades, en una relació d´empatía que afavoreixi l´aprenentatge.

articulo-stop-covi-19-ingles-clases-colegios

Si vols saber-ne més de les mesures a les nostres escoles, contacta’ns.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la nostra metodología, mira la nostra secció FAQ.

Gràcies per compartir