El Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües és el resultat del treball realitzat durant més de deu anys pels millors especialistes europeus per a l’ensenyament de les llengües a Europa. El Consell d’Europa ha elaborat una base comuna fonamental com a guia per als professionals de l’educació dels idiomes amb una voluntat integradora. Va més enllà de marcar unes directrius per aconseguir que els alumnes s’expressin amb precisió i fluïdesa. L’objectiu d’aconseguir

“una millor capacitació (tant) en l’àmbit personal i social com en el professional i educatiu”

va unit al desenvolupament de competències que superen la dimensió lingüística, com són aconseguir una consciència sociocultural, una experiència imaginativa, interioritzar uns valors personals. Un dels principis que defensa Europa és la preparació dels seus ciutadans en els valors democràtics doncs aprendre idiomes

“enforteix la independència de pensament, de judici i d’acció”

 

 

Fomentar el coneixement d’altres llengües per desenvolupar una personalitat més rica i complexa contribueix a crear una identitat personal, unes destreses i unes capacitats interculturals amb les quals aconseguir el respecte per la diversitat entre altres valors.

Impulsar una personalitat intercultural és una meta educativa per si mateixa.

A After School English creiem que a partir d’una experiència plural, com és aprendre una llengua estrangera, els nostres alumnes, a més de millorar les seves oportunitats en el futur, es convertiran en persones amb millors principis ètics. Per a això posarem tot el nostre coneixement i el nostre esforç. Educant-los amb unes pautes de comportament morals construiran criteris propis permetent-los prendre bones decisions perquè puguin enfocar la seva vida i viure-la.

Gràcies per compartir