Cada dia el món és més competitiu, cal estar millor preparat per aconseguir els objectius que ens proposem. Al mateix temps l’accés a un món globalitzat ens permet aconseguir múltiples opcions que abans no teníem al nostre abast. Un dels camins que ens porten a no quedar-nos enrere i, al mateix temps, a destacar per sobre de la resta, és dominar diversos idiomes i, entre ells, l’anglès és el triat per la majoria de la població mundial com la millor opció.

L’anglès es parla de manera oficial en 75 països. Es calcula que ho parlen uns 500 milions de persones com a llengua materna. A més, uns altres 1.000 milions ho parlen com a llengua apresa. És l’idioma més usat en internet (més del 50 % dels llocs editats, el segon idioma és l’alemany amb un 8 %). És per això que dominar l’anglès s’ha fet imprescindible si vols tenir el món al teu abast.

Hi ha molts motius pels quals estudiar anglès:

– EDUCACIÓ. Accedir a revistes, articles, llibres, avanços científics, tecnològics i acadèmics… serà molt important en els estudis de moltes de les carreres professionals que triïs. Estudiar un curs d’Erasmus a Anglaterra, Holanda, Suècia, Austràlia. Fer un màster a qualsevol país. Poder estudiar en universitats estrangeres.

– CULTURA. Aprendre els costums, l’estil de vida, la mentalitat d’altres gents enriqueix la personalitat, el desenvolupament intel·lectual. Ens permetrà ser més comprensius, tolerants i respectuosos amb els drets i valors dels altres.

– TREBALL. Saber anglès multiplica les opcions laborals doncs les empreses busquen i valoren aquest tipus d’avantatges. Poder comunicar-te amb la majoria de la població mundial millora notablement les teves possibilitats. Pots treballar en altres països i et fa destacar aconseguint millors treballs.

– CONFIANÇA. Seràs més comunicatiu, sociable i creatiu i t’enfrontaràs amb èxit en les relacions socials. Podràs decidir més ràpidament simplificant la presa de decisions i resolent problemes més fàcilment. Afavoreix el pensament reflexiu i seràs més objectiu.

També servirà per a: conèixer gent i cultures interessants d’altres països, fer nous amics i els viatges deixaran de ser un problema per no saber l’idioma. Gaudir les cançons, les pel·lícules, el teatre i els videojocs en versió original. Obtenir beques a l’estranger. Aconseguir un càrrec directiu en el teu treball. Augmentarà el teu orgull en col·locar-te un parell d’esglaons per sobre de la resta.

 

 

Gràcies per compartir